fbpx

CENA

Hodnotu nehnuteľností a kúpnu cenu určuje tím našich špecialistov, ktorí majú v danej oblasti bohaté skúsenosti.
K určovaniu ceny nehnuteľností pristupujeme vždy individuálne, pričom každú jednu nehnuteľnosť ohodnocujeme samostatne a
s prihliadnutím na jej osobitosti.

Okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu nehnuteľností, môžeme rozdeliť na tie, ktoré cenu nehnuteľnosti zvyšujú, a na tie, ktoré cenu nehnuteľností naopak znižujú.

Okolnosti, ktoré zvyšujú hodnotu nehnuteľnosti sú najmä:

 • zaujímavá lokalita
 • schválený územný plán pre výstavbu
 • pozemok sa nachádza v intraviláne obce
 • bezproblémový prístup k nehnuteľnosti (existujúca prístupová cesta)
 • žiadne ťarchy či iné právne vady
 • zriadené inžinierske siete, prípadne možnosť napojenia na inžinierske siete
 • vysoká bonita pôdy

Okolnosti, ktoré znižujú hodnotu nehnuteľnosti:

 • nezaujímavá lokalita
 • pozemok nemá prístupovú cestu
 • nehnuteľnosť je vo vlastníctve viacerých osôb, ktoré nekomunikujú
 • nehnuteľnosť je zaťažená ťarchami (záložné práva, ochranné pásma elektrického či plynového vedenia, ochranné pásmo cesty, železnice, právo prechodu a prejazdu, iné vecné bremeno)
 • stavebná uzávera
 • chránené územie
 • koridor migrácie lesnej zveri (pozemok nemožno oplotiť)
 • nízka bonita pôdy
 • zátopové územie
 • zosuvné pásmo, znečistená pôda, lesný pozemok napadnutý škodcom

Slide PLATBY
POHOTOVO PO
INDIVIDUÁLNEJ
DOHODE
PRÁVNE
PORADENSTVO A
ÚRADNÉ ÚKONY
ZDARMA
VŠETKY DRUHY
POZEMKOV VRÁTANE
POZEMKOV
V EXEKÚCII
PLATBY
POHOTOVO PO
INDIVIDUÁLNEJ
DOHODE
PRÁVNE
PORADENSTVO A
ÚRADNÉ ÚKONY
ZDARMA
VŠETKY DRUHY
POZEMKOV VRÁTANE
POZEMKOV
V EXEKÚCII

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás kedykoľvek kontaktujte.

Tel. č.: +421 914 103 103

E-mail: pozemky@vykuppozemku.sk